BAM en gemeente Venray recyclen asfalt op de Kiekweg

17 juni 2024
Algemeen

Bij de renovatie van de Kiekweg in Venray passen de gemeente en BAM Infra Nederland een innovatieve techniek toe, waarbij asfalt ter plekke koud wordt gerecycled tot een nieuwe verhardingslaag. De techniek past in de duurzame ambities van gemeente Venray en BAM om het gebruik van grondstoffen en de uitstoot van CO2 terug te dringen. Venray is de eerste gemeente waar deze techniek met koude recycling met bestaand asfalt op deze manier wordt toegepast.

Drie proefvakken

Gemeente Venray en BAM maken op de Kiekweg drie proefvakken, waarbij het gefreesde asfalt wordt gebruikt als nieuwe verhardingslaag. Die verhardingslaag bestaat uit zogenaamd bitumen gestabiliseerd materiaal (BSM). Op ieder proefvak krijgt de asfaltdeklaag die op de BSM-laag wordt aangebracht een andere dikte. Op die manier kunnen we tijdens en na de aanleg onderzoeken welke versie het beste werkt om zo in de toekomst de dikte van de asfaltdeklaag zoveel mogelijk te beperken. Het eerste proefvak krijgt één asfaltdeklaag van 50 mm. In het tweede proefvak dekt BAM de BSM-laag af met een tussenlaag van lage temperatuurasfalt en een deklaag van 35 mm traditioneel asfalt. Het derde proefvak krijgt een dunne asfaltdeklaag van 35 mm.

Terugdringen gebruik grondstoffen en CO2-uitstoot

Het toepassen van koude recycling past in de duurzame ambities van gemeente Venray en BAM. “We zijn er trots op dat BAM samen met ons deze innovatieve techniek op de Kiekweg voor het eerst wil toepassen. Als deze proef succesvol is, en daar hebben wij alle vertrouwen in, dan betekent dit veel voor het toekomstig onderhoud van onze wegen. Dit zal door fors minder gebruik van energie en asfalt en hergebruik van oude materialen een heel stuk duurzamer zijn”, aldus wethouder Wim de Schryver.

Extra stap zetten

Ook BAM is voortdurend met klanten en partners op zoek naar mogelijkheden om te verduurzamen. Rob Leenders, bedrijfsleider bij BAM Infra Nederland: “Gemeente Venray geeft ons de mogelijkheid om met deze proefvakken de kwaliteit van afdeklagen in verschillende diktes te laten zien. Naast het toepassen van koude recycling kunnen we hiermee een extra stap zetten in het optimaliseren van een duurzame verhardingsconstructie. En daarmee de CO2-uitstoot nog verder verminderen en het gebruik van grondstoffen minimaliseren. Wij zijn ontzettend blij met het vertrouwen van de gemeente om dit samen te realiseren.” 

Koude recycling

Het frezen van het bestaande asfalt gebeurt laag voor laag. De teerhoudende laag wordt hierbij afgevoerd en de verharding uit de andere lagen gaat tijdelijk naar een depot. Vervolgens mengt BAM deze verharding in een recycler met schuimbitumen en vulstof. Hierdoor ontstaat een nieuw gestabiliseerd materiaal dat door de schuimbitumen flexibele eigenschappen heeft. Na het mengen met de recycler verdicht BAM dit BSM door een grondverdichter, een tandemwals en een bandenwals tot de gewenste eindverdichting. De laatste stap is de afdekking met asfalt.

De werkzaamheden aan de Kiekweg zijn gestart op 27 mei en worden volgens planning op 12 juli afgerond.

Fotograaf: Femke Ketelaar