B & W besluitenlijst 30 januari 2017

Het college nam de ontvangen uitnodigingen en de besluitenlijst van de vorige week voor kennisgeving aan. Deze zijn niet openbaar.

Jaarverslag leerplicht / RMC 2015-2016

Bekijk de bijlagen

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Timmermans

Advies:

Het jaarverslag leerplicht/RMC schooljaar 2015 - 2016 vast te stellen.

De gemeenteraad via de griffie verzoeken om kennis te nemen van het jaarverslag leerplicht/RMC schooljaar 2015 - 2016.

Openbaar: ja

Besluit: Akkoord