Alcohol schenken: vergunning en ontheffing

Wilt u alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning of ontheffing nodig.

Wanneer heeft u een vergunning of ontheffing nodig

Een drank- en horecavergunning is nodig bij:

 • Het schenken van alcohol voor gebruik ter plaatse in een vast horecabedrijf. Vaste horecabedrijven zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, discotheken, lunchrooms maar ook sportkantines of gemeenschapshuizen
 • Het verkopen van sterke drank (15 of meer volumenprocenten alcohol) dat niet ter plaatse wordt gedronken. Dit gebeurt in een slijtersbedrijf

U vraagt een nieuwe vergunning aan:

 • Als u voor het eerst een horecabedrijf of slijterij gaat openen
 • Als uw ondernemingsvorm verandert. Bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV
 • Als de ondernemingsvorm niet verandert, maar de samenstelling ervan wijzigt. Bijvoorbeeld: in een vennootschap onder firma treedt een nieuwe vennoot toe

U meldt een wijziging in de leidinggevenden:

 • Als er een nieuwe leidinggevende komt. De leidinggevende kan gelijk aan het werk
 • Als er een leidinggevende vertrekt

U heeft een ontheffing nodig als:

 • U bij een bijzondere gelegenheid tijdelijk zwak-alcoholhoudende drank verkoopt. Bijvoorbeeld bij een feest of evenement. U mag een ontheffing aanvragen voor maximaal 12 aaneengesloten dagen.

U heeft geen vergunning of ontheffing nodig:

 • In een winkel of warenhuis waar geen of alleen zwak-alcoholhoudende dranken worden verkocht, dus geen sterke drank
 • In cafetaria's

Aanvragen

Vergunning aanvragen

Indien u een aanvraag voor of wijziging van een Alcoholwetvergunning in wilt dienen, vraagt u vooraf een overleg met team vergunningen. Bel naar de gemeente op (0478) 52 33 33 of mail naar TeamAPV@venray.nl.

Ontheffing aanvragen en leidinggevende toevoegen/wijzigen

Vóór invullen van het formulier, is het nodig dat u het opslaat op uw computer. Na invullen mailt u het naar administratieVTH@venray.nl. U kunt het formulier ook per post verzenden of in een gesloten envelop in onze brievenbus doen aan de Raadhuisstraat.

pdf Aanvraag_ontheffing_drank-_en_horecawet (PDF, 111.72 KB)

 

pdf Aanvraag wijziging leidinggevenden (PDF, 210.39 KB)

 

pdf Formulier verklaring leidinggevenden (PDF, 239.49 KB)

 

Overige aandachtspunten

 • Elk horecabedrijf heeft een exploitatievergunning nodig. Daarnaast heeft u misschien een reclamevergunning of terrasvergunning nodig
 • Kijk ook eens in het horecabeleid
 • Kijk in het bestemmingsplan of u in uw pand een horecabedrijf mag starten
 • Gemeente Venray past de wet Bibob toe. Dit is om criminele activiteiten te voorkomen. U hoort hier meer over tijdens het intakegesprek
 • U heeft als ondernemer een diploma sociale hygiëne nodig. Daarnaast moet u van onbesproken gedrag zijn en mag u niet onder curatele staan
 • Gaat u uw horecabedrijf of slijterij verbouwen? Neem dan tijdig contact op met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Kosten

 
Drank- en horecavergunning Bedrag
Drank- en horecavergunning € 709,90
Aanpassing Drank- en horecavergunning door wijzigen van de inrichting € 61,40
Ontheffing Drank- en horecawet € 30,10