Alcohol schenken: vergunning en ontheffing

Wilt u alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een drank- en horecavergunning of ontheffing nodig.

Wanneer heeft u een vergunning of ontheffing nodig

Een drank- en horecavergunning is nodig bij:

 • Het schenken van alcohol voor gebruik ter plaatse in een vast horecabedrijf. Vaste horecabedrijven zijn bijvoorbeeld cafés, restaurants, discotheken, lunchrooms maar ook sportkantines of gemeenschapshuizen
 • Het verkopen van sterke drank (15 of meer volumenprocenten alcohol) dat niet ter plaatse wordt gedronken. Dit gebeurt in een slijtersbedrijf

U vraagt een nieuwe vergunning aan:

 • Als u voor het eerst een horecabedrijf of slijterij gaat openen
 • Als uw ondernemingsvorm verandert. Bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV
 • Als de ondernemingsvorm niet verandert, maar de samenstelling ervan wijzigt. Bijvoorbeeld: in een vennootschap onder firma treedt een nieuwe vennoot toe

U meldt een wijziging in de leidinggevenden:

 • Als er een nieuwe leidinggevende komt. De leidinggevende kan gelijk aan het werk
 • Als er een leidinggevende vertrekt

U heeft een ontheffing nodig als:

 • U bij een bijzondere gelegenheid tijdelijk zwak-alcoholhoudende drank verkoopt. Bijvoorbeeld bij een feest of evenement. U mag een ontheffing aanvragen voor maximaal 12 aaneengesloten dagen.

U heeft geen vergunning of ontheffing nodig:

 • In een winkel of warenhuis waar geen of alleen zwak-alcoholhoudende dranken worden verkocht, dus geen sterke drank
 • In cafetaria's

Aanvragen

Vergunning aanvragen

Indien u een aanvraag voor of wijziging van een Alcoholwetvergunning in wilt dienen, vraagt u vooraf een overleg met team vergunningen. Bel naar de gemeente op (0478) 52 33 33 of mail naar TeamAPV@venray.nl.

Ontheffing aanvragen en leidinggevende toevoegen/wijzigen

Vóór invullen van het formulier, is het nodig dat u het opslaat op uw computer. Na invullen mailt u het naar administratieVTH@venray.nl. U kunt het formulier ook per post verzenden of in een gesloten envelop in onze brievenbus doen aan de Raadhuisstraat.

pdf Aanvraag ontheffing drank en horecawet (PDF, 82.11 KB)

 

pdf Aanvraag wijziging leidinggevenden (PDF, 210.39 KB)

 

pdf Formulier verklaring leidinggevenden (PDF, 192.11 KB)

 

Overige aandachtspunten

 • Elk horecabedrijf heeft een exploitatievergunning nodig. Daarnaast heeft u misschien een reclamevergunning of terrasvergunning nodig
 • Kijk ook eens in het horecabeleid
 • Kijk in het bestemmingsplan of u in uw pand een horecabedrijf mag starten
 • Gemeente Venray past de wet Bibob toe. Dit is om criminele activiteiten te voorkomen. U hoort hier meer over tijdens het intakegesprek
 • U heeft als ondernemer een diploma sociale hygiëne nodig. Daarnaast moet u van onbesproken gedrag zijn en mag u niet onder curatele staan
 • Gaat u uw horecabedrijf of slijterij verbouwen? Neem dan tijdig contact op met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Kosten

 
Drank- en horecavergunning Bedrag
Drank- en horecavergunning € 709,90
Aanpassing Drank- en horecavergunning door wijzigen van de inrichting € 61,40
Ontheffing Drank- en horecawet € 30,10