Agressieve buizerd in Merselo

Publicatiedatum: 
10 mei 2019
We hebben weer meldingen ontvangen van een agressieve buizerd aan de Beekweg ter hoogte van Deskesven.

Het is weer broedseizoen en dus zijn er nesten. Als de buizerd zich bedreigd voelt, beschermt ze haar jongen met haar gedrag. De meeste aanvallen zijn schijnaanvallen, maar kunnen evengoed bedreigend aanvullen. Vooral hardlopers en fietsers moeten het ontgelden. De buizerd is beschermd volgens de Natuurwet.

Tips

Wat kunt u doen om een aanval te voorkomen en wat kunt u doen als u aangevallen wordt?

  • Vermijd de directe omgeving van het nest (100 meter) gedurende het broedseizoen (mei/juni).
  • Draag géén felgekleurde kleding, daar komt een buizerd vooral op af.
  • Draag eventueel een petje ter bescherming tegen de scherpe klauwen.
  • Kijk goed om u heen: dit is lastig als hardloper maar buizerds vallen vaak van achteren aan. Ben alert als u iets achter u hoort en probeer bij een (schijn-)aanval de buizerd aan te kijken: vogels die zich aan gekeken voelen, vertonen minder agressief gedrag.
  • Zorg voor gezelschap: de kans op een aanval neemt af als men in een groepje loopt.
  • Schrik de vogel af met geschreeuw of zwaai met uw armen boven uw hoofd.

We hopen dat iedereen kan blijven genieten van de bossen en de buizerds hun rust kunnen geven.