Afvalinzameling wijzigt in 2022

Per 1 maart 2022 verandert in Venray de inzameling van het afval. De gemeente wil de hoeveelheid restafval beperken. Ook willen we meer afval opnieuw gebruiken. Op deze pagina leest u wat dit voor u betekent.

Beter scheiden

Uit onderzoek blijkt dat in onze grijze container voor restafval nog veel groente-, fruit-, tuinafval en etensresten zit (GFT+E). Ook zit er veel vervuiling in de containers voor kunststof verpakkingen. Door beter te scheiden, blijft er minder restafval over. Dit is belangrijk omdat het verbranden van restafval flink duurder wordt. Als we beter scheiden, zorgen we er samen voor dat de gemeentelijke belasting voor afval (afvalstoffenheffing) niet te hard stijgt. Ook is afval verbranden niet goed voor het milieu. Afval opnieuw gebruiken is beter.

In het kort: wat verandert er?

Een samenvatting van de belangrijkste veranderingen:

  • Groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT+E) in de groene container gaan we iedere week ophalen. U hoeft niet meer per leging van de container te betalen. Deze kosten zitten voortaan in het basistarief van de afvalstoffenheffing.
  • Het restafval in de grijze container gaan we 1 keer per 4 weken ophalen. U betaalt net als nu per leging van de container. Hoeveel dit kost in 2022 is nog niet bekend.
  • Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) mogen bij elkaar in een speciale PMD-zak. Deze zakken gaan we 1 keer per 2 weken aan huis ophalen. Bij flats en appartementen is dat 1 keer per week. De zakken kunt u gratis meenemen bij lokale supermarkten.
  • Flats en appartementen: Ieder huishouden kan straks GFT+E scheiden. Het aanbieden van restafval wordt duurder. Dit komt omdat er nu nog een korting geldt als u geen GFT+E kan scheiden. Deze korting vervalt.
  • Venray krijgt een nieuwe inzamelaar. Remondis gaat vanaf 1 maart 2022 het restafval, GFT+E en PMD-afval ophalen.

De inzameling van papier en karton en grof vuil verandert niet.

Wanneer verandert het?

De nieuwe manier van inzamelen start op 1 maart 2022.

Minder vaak restafval

Vanaf 1 maart 2022 gaan we het restafval minder vaak ophalen. Als u goed scheidt, moet dat lukken. Dat zien we ook in andere gemeenten die dit doen. De meeste mensen in Venray zetten hun grijze container nu ook al 1 keer per 6 weken aan de weg. Gezinnen met veel luiers kunnen deze apart houden. In de gemeente staan diverse luiercontainers.

Uw grijze en groene container omruilen

We gaan het afval anders inzamelen. Daarom mag u gratis een andere maat container kiezen als u dat wil. U hoort later nog of er een speciale omruilronde komt.

Hoogbouw

Woont u in een flat, appartement of bovenwoning en heeft u geen eigen containers? Dan krijgt u een aparte brief over het ophalen van afval bij uw woning. De inzameling van het GFT+E en PMD-afval gaat veranderen. We kijken naar een passende oplossing voor uw woning. De ondergrondse restafvalcontainers blijven gewoon staan.

Kosten en tarieven

Wat verandert er precies in de kosten?

Naast het basistarief betaalt u momenteel een wisselend bedrag. Het wisselende bedrag hangt af van de maten van uw groene en grijze container. Daarnaast hangt het af van hoe vaak u deze containers laat legen. Op de pagina afvalcontainer ziet u wat u nu betaalt.

In het nieuwe systeem betaalt u niet meer per leging van de groene GFT+E container. Ook blijft het aanbieden van PMD-afval gratis. Deze kosten zitten in het basistarief. U betaalt naast het basistarief alleen nog per leging van de grijze restafvalcontainer. Hoeveel dit is, verschilt per maat grijze container. Hoe beter u het afval scheidt, hoe minder vaak u de grijze container aan de straat hoeft te zetten. Hoe beter u het afval scheidt, hoe minder u dus hoeft te betalen.

Wat ga ik straks betalen?

Op dit moment zijn de tarieven nog niet bekend. We vertellen u dit op tijd. De gemeenteraad bepaalt de bedragen in december.

De verwachting is dat het basistarief omhoog gaat. Dit heeft meerdere oorzaken. Het contract met de inzamelaar loopt af. Ook het niveau van service gaat omhoog. PMD-afval wordt straks aan huis opgehaald. GFT+E kunt u straks wekelijks aanbieden. De resultaten van de nieuwe manier van inzamelen moeten ervoor zorgen dat de tarieven op de lange termijn niet te hard gaan stijgen.

Ik woon in de hoogbouw, wat betaal ik straks?

Op dit moment betaalt u in de hoogbouw een basistarief en een bedrag per inworp in de ondergrondse restafvalcontainer. Het bedrag is in verhouding lager dan wat een huishouden met een eigen container betaalt. Dit komt omdat u het GFT+E afval niet kunt scheiden.

Het bedrag wordt volgend jaar hoger. Dit komt omdat u GFT+E straks wel apart kunt houden. Als u goed scheidt, heeft u dan ook minder restafval. Dan hoeft u ook minder vaak naar de ondergrondse restafvalcontainer toe.

PMD-afval

Wat is PMD?

PMD staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken. Het PMD kunt u nu los van elkaar kwijt in verschillende (ondergrondse) verzamelcontainers in Venray. Volgend jaar mag u het PMD bij elkaar in speciale, gratis verkrijgbare zakken direct aan de straat aanbieden. Het PMD wordt 1 keer per 2 weken aan huis ingezameld. Bij flats en appartementen is dat 1 keer per week. In de Afvalkalender leest u wat er wel en niet in de PMD-zak mag.

Waarom gaat de inzameling van PMD veranderen?

Er zit te veel afval tussen het PMD-afval in de verzamelcontainers dat er niet hoort. Daarom kan het vaak niet opnieuw gebruikt worden. Het PMD-afval wordt dan verbrand. Dat kost veel veld. En de gemeente loopt een vergoeding van het Afvalfonds mis. Daardoor betalen inwoners meer gemeentelijke belasting voor afval.

Vanaf 1 maart 2022 mag u het PMD bij elkaar in speciale PMD-zakken direct aan de straat aanbieden op de inzameldag. Onderzoek laat zien dat tussen PMD in doorzichtige zakken het minst ander afval zit. Ander afval valt op in doorzichtige zakken. Ook maakt ander afval de PMD-zakken zwaarder. Dat merkt de inzamelaar beter bij het aan huis ophalen van PMD-afval dan bij het legen van een ondergrondse container.

Waar kan ik PMD-zakken krijgen?

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) mogen bij elkaar in een speciale, doorzichtige PMD-zak. Uw gevulde zakken halen we 1 keer per 2 weken huis-aan-huis op. Bij flats en appartementen is dat 1 keer per week. De zakken kunt u gratis ophalen bij lokale supermarkten en het gemeentehuis. Dat kan vanaf een paar weken voordat de nieuwe regeling begint. Dit hoort u op tijd.

Hoe kan ik het PMD straks aanbieden?

U mag de gevulde PMD-zakken aan de straat zetten op de inzameldag. Als het hard waait, kunt u ze aan elkaar vastbinden. Zet de zakken zoveel mogelijk bij elkaar. U kunt ze tegen een boom zetten. Of rondom een paaltje aan de weg. Uw gevulde zakken halen we 1 keer per 2 weken huis-aan-huis op.

Containers aan huis

Hoe en wanneer kan ik van maat container wisselen?

We gaan het afval anders inzamelen. Daarom mag u gratis een andere maat container kiezen als u dat wil. Dit geldt voor zowel de groene als de grijze container. U hoort later nog of er een speciale omruilronde komt.

1 keer per 4 weken restafval. Past dat wel in de container?

Als u het afval goed scheidt, houdt u nog maar weinig restafval over. We zien in andere gemeenten dat dit goed gaat. We verwachten daarom geen problemen. De meeste huishoudens in Venray zetten de restafvalcontainer gemiddeld maar 1 keer in de 6 weken aan de straat. De nieuwe manier van inzamelen betekent voor de meeste huishoudens in Venray dus geen grote verandering. Eventueel kunt u overstappen naar een grotere restafvalcontainer. Deze is wel duurder per lediging.

Gezinnen met veel luiers kunnen deze naar de bestaande luiercontainers brengen.

Voor mensen met medisch afval komt er een speciale regeling. We werken deze regeling nu nog verder uit. Heeft u medisch afval, bijvoorbeeld door een stoma? Meld u zich dan via afval2022@venray.nl. Dan informeren we u zodra de regeling in werking treedt.

1x per 4 weken restafval, dat is toch onhygiënisch?

Restafval ruikt pas als er keukenafval in zit. Denk aan snijafval of etensresten. Hier komen vliegen op af. Dit afval mag in de groene GFT+E container. De groene container wordt straks wekelijks geleegd. Ook luiers gaan ruiken. Deze kunt u gratis kwijt bij de bestaande luiercontainers.

Vragen over hoogbouw (flats en appartementen)

Ik woon in de hoogbouw en kan het GFT-afval niet scheiden, wat kan ik doen?

U krijgt een eigen minicontainer voor GFT+E. Bij flats en appartementen zorgt de gemeente dat er een GFT+E-zuil in de buurt van het complex komt te staan waar bewoners toegang tot krijgen. Dit is een gedeelde GFT+E-container in een speciale behuizing.

Hoe moet ik PMD aan huis bewaren?

Bewoners van flats en appartementen hebben 1 à 2 zakken PMD per week. Huishoudens met een eigen bergruimte kunnen tot aan de inzameldag het PMD daar bewaren. Het PMD wordt straks 1 keer per week opgehaald bij flats en appartementen.

Vragen over luiers en medisch afval

Wat kan ik doen met babyluiers en incontinentiemateriaal?

U kunt nu al babyluiers en incontinentiemateriaal wegbrengen naar verschillende inzamelpunten in Venray. Op de Afvalkalender kunt u zien waar de luiercontainers staan. Vanaf 1 maart 2022 worden de gebruikte baby- en incontinentieluiers ook daadwerkelijk hergebruikt. Uit de luiers wordt kunststof en biogas gewonnen.

Medisch afval

Heeft u door een medische oorzaak extra restafval? Bijvoorbeeld door een stoma? Meld u zich dan via afval2022@venray.nl. U komt in aanmerking voor een speciale regeling. Deze regeling wordt nu nog in detail uitgewerkt.

Overige vragen

Wat als ik lichamelijk niet in staat ben om mijn afval aan te bieden?

De gemeente vraagt u om eerst in uw eigen kring rond te vragen of iemand u kan helpen met het aanbieden van uw afval. Bijvoorbeeld uw mantelzorger, uw buren, familie of vrienden die in de buurt wonen. Vaak is er wel iemand bereid u te helpen de container aan de straat te zetten of uw glas naar de wijkcontainer te brengen.

Is er een afval app?

In de toekomst wordt er steeds meer via de Afvalkalender app gecommuniceerd. Download daarom vast de Afvalkalender app. Zoek naar de app ‘Afvalkalender Venray’ (van Opzet BV). Dan bent u altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen. Ook krijgt u via de Afvalkalender tips over het scheiden van afval.

Welk afval hoort waar?

Kijk op www.afvalscheidingswijzer.nl van Milieu Centraal of download de Afvalscheidingswijzer app. Hier kunt u opzoeken welk afval waar hoort.

Contact

Heeft u nog vragen over de veranderingen in de afvalinzameling? Stuur dan een mail naar afval2022@venray.nl of bel naar (0478) 52 33 33.