Afvalinzameling 2022

Per 1 maart 2022 is de inzameling van afval veranderd in de gemeente Venray. De gemeente wil de hoeveelheid restafval beperken. Ook willen we meer afval hergebruiken. Op deze pagina leest u wat dit voor u betekent.

Beter scheiden

Uit onderzoek blijkt dat in onze grijze container voor restafval nog te veel groente-, fruit-, tuinafval en etensresten zit (GFT+E). Ook zit er veel afval in de containers voor kunststof verpakkingen dat er niet in hoort. Door beter te scheiden, blijft er minder restafval over. Dit is belangrijk omdat het verbranden van restafval flink duurder wordt. Als we beter scheiden, zorgen we er samen voor dat de gemeentelijke belasting voor afval (afvalstoffenheffing) niet te hard stijgt. Ook is afval verbranden niet goed voor het milieu. Afval goed scheiden is beter en goed voor uw portemonnee.

In het kort: wat is er veranderd?

Een samenvatting van de belangrijkste veranderingen:

 • Groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT+E) in de groene container halen we iedere week op. U kunt de container voor GFT+E gratis aan de weg zetten. Deze kosten zitten voortaan in het vaste basistarief van de afvalstoffenheffing.
 • Het restafval in de grijze container halen we 1 keer per 4 weken op. U betaalt per leging van de container. Hoeveel u betaalt leest u op de pagina 'afvalcontainer'.
 • Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankpakken (PMD) mogen bij elkaar in een speciale PMD-zak. Deze zakken halen we 1 keer per 2 weken aan huis op. Bij flats en appartementen is dat 1 keer per week. De zakken kunt u gratis meenemen bij lokale supermarkten, het milieustation of het gemeentehuis.
 • Flats en appartementen: Ieder huishouden kan GFT+E scheiden. Het aanbieden van restafval is duurder geworden. Dit komt doordat de korting is vervallen die u kreeg omdat u geen GFT+E kon scheiden.
 • Gemeente Venray heeft een nieuwe afvalinzamelaar. Remondis haalt vanaf 1 maart 2022 het restafval, GFT+E en PMD-afval op. Uw inzameldagen kunnen gewijzigd zijn. Download daarom de ‘Afvalkalender Venray’ app of kijk op afvalkalender.venray.nl.

De inzameling van glas, oud papier & karton en grof vuil is niet veranderd.

Minder vaak restafval

Vanaf 1 maart 2022 halen we het restafval minder vaak op. Als u goed scheidt, moet dat lukken. Dat zien we ook in andere gemeenten die dit doen. De meeste mensen in de gemeente Venray zetten hun grijze container nu ook al 1 keer per 6 weken aan de weg. Voor gezinnen met kleine kinderen in de luiers staan in de gemeente diverse luiercontainers. Kijk op afvalkalender.venray.nl voor alle inzamelpunten.

Vaker GFT+E inzamelen

In het restafval zit nog te veel groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT+E). Het GFT+E hoort in de groene container. Daarom halen we deze iedere week op. Vanaf 1 maart kunt u de groene container gratis aan de weg zetten. Deze kosten zitten voortaan in het basistarief van de afvalstoffenheffing.

Ander formaat container

We gaan het afval anders inzamelen. Het kan zijn dat u graag een grotere of kleinere container wil voor het GFT+E of restafval. Daarom mag u gratis wisselen naar een ander formaat container kiezen als u dat wil. Op de pagina 'afvalcontainer' leest u er meer over. Houd rekening met een levertijd van een paar weken.

Afval scheiden in flats en appartementen

Woont u in een flat of appartement en heeft u geen eigen containers? Dan heeft u een aparte brief gekregen over het ophalen van afval bij uw woning. Bij ieder flatgebouw en appartementencomplex kunnen de bewoners GFT+E scheiden. PMD-afval wordt 1 keer per week opgehaald. De ondergrondse containers voor restafval blijven gewoon staan.

Video's

Bekijk ook onderstaande video's waarin het afvalbeleid wordt uitgelegd:

Kosten en tarieven

Wat is er precies veranderd in de kosten?

Vanaf 1 maart 2022 is het aan de straat zetten van de groene GFT+E container gratis. Het aanbieden van PMD-afval blijft gratis. Deze kosten zitten in het basistarief. U betaalt naast het basistarief alleen nog per leging van de grijze restafvalcontainer. Hoeveel dit is, verschilt per maat grijze container. Hoe beter u het afval scheidt, hoe minder vaak u de grijze container aan de straat hoeft te zetten. Voor bewoners van flats en appartementen vervalt de korting op het restafval, omdat zij vanaf 1 maart GFT+E kunnen scheiden. Zo heeft u zelf invloed op uw afvalstoffenheffing.

Wat betaal ik?

Op de pagina 'afvalstoffenheffing' ziet u hoeveel u vanaf 1 maart 2022 betaalt. De gemeenteraad heeft op 14 december 2021 de bedragen vastgesteld voor 2022.

Het vaste basistarief is in 2022 hoger dan vorig jaar. Dit heeft meerdere oorzaken. Het contract met de inzamelaar loopt af en in de loop der jaren zijn de prijzen voor het afval inzamelen en verwerken gestegen. Om de kosten voor de inwoners niet te hard te laten stijgen verandert de gemeente de manier van afval inzamelen. Door afval goed te scheiden heeft u nog meer invloed op de hoogte van uw rekening.

Ik woon in een flat of appartement, wat betaal ik?

Het bedrag per inworp is vanaf 1 maart 2022 verhoogd. De gemeente zorgt dat u GFT+E afval kan scheiden. De korting die u kreeg op het restafval komt te vervallen. Als u het afval goed scheidt, heeft u dan ook minder restafval. Dan hoeft u ook minder vaak te betalen voor een inworp in de ondergrondse restafvalcontainer. Op de pagina afvalstoffenheffing ziet u hoeveel u vanaf 1 maart 2022 betaalt.

PMD-afval

Wat is PMD?

PMD staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken. U kunt het PMD-afval bij elkaar in speciale PMD-zakken stoppen. De PMD-zakken worden 1 keer per 2 weken bij u aan huis opgehaald. Bij flats en appartementen is dat 1 keer per week. In de Afvalkalender Venray app leest u wat er wel en niet in de PMD-zak mag. De PMD-zakken zijn gratis verkrijgbaar bij lokale supermarkten, het gemeentehuis en het milieustation.

Waarom is de inzameling van PMD veranderd?

Er zat te veel afval tussen het PMD-afval in de verzamelcontainers dat er niet hoort. Daarom kon het PMD-afval vaak niet hergebruikt worden. Het PMD-afval werd dan verbrand. Dat is jammer en kostte ook veel geld. Uiteindelijk betaalden de inwoners meer gemeentelijke belasting voor afval. Uit onderzoek blijkt dat er minder ‘verkeerd afval’ tussen het PMD-afval zit bij inzameling met de doorzichtige PMD-zakken. Daarom veranderde de gemeente de manier van PMD-afval inzamelen.

Waar kan ik PMD-zakken krijgen?

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) mogen bij elkaar in een speciale, doorzichtige PMD-zak. De zakken kunt u gratis ophalen bij lokale supermarkten, het milieustation of het gemeentehuis. Kijk op afvalkalender.venray.nl of de ‘Afvalkalender Venray’ app voor alle inzamelpunten. Uw volle zakken halen we 1 keer per 2 weken bij u in de straat op. Bij flats en appartementen is dat 1 keer per week.

Hoe kan ik het PMD aanbieden?

U mag de volle PMD-zakken aan de straat zetten op de inzameldag. Als het hard waait, kunt u ze aan elkaar vastbinden. Zet de zakken zoveel mogelijk bij elkaar. U kunt ze tegen een boom zetten. Of rondom een paaltje aan de weg. Tip: download de ‘Afvalkalender Venray’ app. Dan krijgt u een melding zodat u nooit vergeet het afval aan de weg te zetten.

Hangt de gemeente kroonringen om de lantaarnpalen?

U kunt uw volle PMD-zak gewoon aan de straat zetten. In sommige situaties zijn kroonringen handig. Kroonringen zijn een soort kapstokken voor het ophangen van volle PMD-zakken aan lantaarnpalen. De gemeente hangt deze niet standaard op door de hele gemeente. Wel mag u er een aanvragen.

Er zijn enkele voorwaarden voor het gebruik van kroonringen:

 • De kroonring komt aan de lantaarnpaal voor uw deur. Heeft u geen lantaarnpaal voor uw deur? Dan moet u toestemming hebben van de buren die de lantaarnpaal voor hun deur hebben.
 • Alléén op de inzameldag zelf mogen de PMD-zakken aan de kroonring hangen. U houdt ook een oogje in het zeil dat er niet gedurende de hele week zakken hangen.
 • De kroonring met PMD-zakken mag niet de doorgang op het trottoir of parkeerplaats blokkeren.   

U kunt online een kroonring aanvragen. Log in met uw postcode en klik in het menu op ‘aanvragen’. U kunt de kroonring ook telefonisch aanvragen via 088 004 63 45. De gemeente streeft ernaar de kroonring zo snel mogelijk bij u te plaatsen. Daarbij kijken we ter plekke of niet de doorgang op het trottoir of een parkeerplaats geblokkeerd wordt.

Containers aan huis

Op welke dagen wordt het afval ingezameld?

Gemeente Venray heeft een nieuwe afvalinzamelaar. Remondis haalt vanaf 1 maart 2022 het restafval, GFT+E en PMD-afval op. Uw inzameldagen kunnen gewijzigd zijn. Kijk op afvalkalender.venray.nl om te zien wat er voor u verandert. Of download de ‘Afvalkalender Venray’ app. Dan krijgt u meldingen op uw telefoon en mist u geen inzameldag meer.

Hoe en wanneer kan ik van maat container wisselen?

Het kan zijn dat u graag een grotere of kleinere container wilt voor het GFT+E of restafval. Daarom mag u gratis wisselen naar een ander formaat container als u dat wilt. Houd rekening met een levertijd van een paar weken. Lees meer over het ruilen van containers.

1 keer per 4 weken restafval. Past dat wel in de container?

Als u het afval goed scheidt, houdt u nog maar weinig restafval over. We zien in andere gemeenten dat dit goed gaat. We verwachten daarom geen problemen. De meeste huishoudens in de gemeente Venray zetten de restafvalcontainer ook in 2021 al gemiddeld 1 keer in de 6 weken aan de straat. De nieuwe manier van inzamelen betekent voor de meeste huishoudens dus geen grote verandering. Eventueel kunt u overstappen naar een grotere restafvalcontainer. Deze is wel duurder per lediging.

Hoe zit het met luiers en incontinentiemateriaal?

Gezinnen met babyluiers en huishoudens met incontinentiemateriaal kunnen deze naar de bestaande luiercontainers brengen. Kijk op afvalkalender.venray.nl voor alle inzamelpunten. Gebruik bij het scheiden van luiers en/of incontinentiemateriaal speciale luierzakken. Die zijn gratis verkrijgbaar bij het gemeentehuis, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

1x per 4 weken restafval, dat is toch onhygiënisch?

Restafval ruikt pas als er keukenafval in zit. Denk aan snijafval of etensresten. Hier komen vliegen op af. Dit afval mag in de groene GFT+E container. De groene container wordt wekelijks geleegd. Ook luiers kunnen ruiken. Deze kunt u gratis kwijt bij de bestaande luiercontainers.

Flats en appartementen

Ik woon in een appartement, hoe kan ik het GFT+E-afval scheiden?

Woont u in een flat of appartement en heeft u geen eigen containers? Dan heeft u een aparte brief over het ophalen van afval bij uw woning gekregen. Bij ieder flatgebouw en appartementencomplex maken we het mogelijk om GFT+E te scheiden. Bij sommige flats en appartementen zorgt de gemeente dat er een GFT+E-zuil in de buurt van het complex staat waar bewoners toegang tot krijgen. Dit is een gedeelde GFT+E-container in een speciale behuizing. Anderen krijgen de mogelijkheid gratis een eigen GFT+E container aan te vragen.

Hoe moet ik PMD-afval bewaren?

Bewoners van flats en appartementen hebben 1 à 2 zakken met PMD-afval per week. Het PMD-afval wordt 1 keer per week opgehaald bij flats en appartementen. Tot aan de inzameldag kunt u het PMD-afval bijvoorbeeld in uw bergruimte bewaren.

Luiers en medisch afval

Wat kan ik doen met babyluiers en incontinentiemateriaal?

U kunt nu al babyluiers en incontinentiemateriaal wegbrengen naar verschillende inzamelpunten in de gemeente Venray. Op de Afvalkalender kunt u zien waar de luiercontainers staan. Vanaf 1 maart 2022 worden de gebruikte baby- en incontinentieluiers ook daadwerkelijk hergebruikt. Uit de luiers wordt kunststof en biogas gewonnen. Gebruik bij het scheiden van luiers en/of incontinentiemateriaal speciale luierzakken. Die zijn gratis verkrijgbaar bij het gemeentehuis, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Medisch afval

Medisch afval hoort bij het restafval. De inzameling van restafval voor inwoners met een grijze container voor restafval is vanaf 1 maart één keer per vier weken.

Voor inwoners met medisch afval kan deze periode te lang zijn. Op deze manieren is dit op te lossen, zodat u alsnog evenveel afval kan aanbieden tegen eenzelfde tarief:

 • u kunt kosteloos een extra grijze container aanvragen. Zo kunt u de periode van vier weken overbruggen. Werp het medisch afval in een afgesloten zak in de container. U betaalt wel het reguliere tarief voor het ledigen van de extra container.
 • u kunt uw afvalpas kosteloos laten koppelen aan ondergrondse containers voor restafval. Zo kunt u tussentijds het medisch afval bij een ondergrondse container aanbieden. U betaalt wel het reguliere tarief voor een inworp (max. 60 liter).
 • u kunt het medisch afval gratis naar het milieustation brengen.

Voor inwoners van appartementen en flats met medisch afval verandert er niets. U kunt gewoon gebruik blijven maken van de ondergrondse container voor restafval.

Persoonlijk advies?

Ontvangt u graag persoonlijk advies over welke oplossing voor uw situatie het beste is? Neem dan contact met ons op via afval2022@venray.nl. Een medewerker van team afval komt dan bij u langs om samen met u de mogelijkheden te bespreken.

Overige vragen

Wat als ik lichamelijk niet in staat ben om mijn afval aan te bieden?

Kijk eerst in uw eigen kring of iemand u kan helpen met het aanbieden van uw afval. Bijvoorbeeld uw mantelzorger, uw buren, familie of vrienden die in de buurt wonen. Vaak is er wel iemand bereid u te helpen de container aan de straat te zetten of uw glas naar de wijkcontainer te brengen.

Is er een afval app?

In de toekomst wordt er steeds meer via de Afvalkalender app gecommuniceerd. Download daarom vast de Afvalkalender app. Zoek naar de app ‘Afvalkalender Venray’ (van Opzet BV). Dan bent u altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen. U kunt meldingen instellen op uw telefoon, waardoor u geen inzameldag mist. Ook krijgt u via de Afvalkalender tips over het scheiden van afval.

Welk afval hoort waar?

Twijfelt u welk afval waar hoort? Zoek het dan op in de Afvalwegwijzer in de ‘Afvalkalender Venray’ app. Iedereen krijgt in januari 2022 ook een Afvalwijzer thuisgestuurd. U kunt de afvalwijzer ook downloaden onder aan deze pagina.

Hoe laat moet ik het afval aan de straat zetten?

PMD-zakken en containers mogen de avond voor de ophaaldag na 20.00 uur al aan de straat gezet worden.

Wat als het afval niet is opgehaald?

Remondis start om 7.30 uur met het ophalen van containers of PMD-zakken. Afval wat te laat aan de straat is gezet, wordt niet meer door Remondis opgehaald.

Is er ook informatie in andere talen?

De informatie die ieder huishouden in de gemeente heeft ontvangen, is vertaald in het Engels, Pools, Turks en Arabisch. Zowel de nieuwsbrief als de afvalwijzer zijn in deze talen te bekijken.

Nieuwsbrief en Afvalwijzer

In de eerste weken van januari 2022 heeft ieder huishouden een nieuwsbrief en een afvalwijzer ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen? U kunt ze hieronder downloaden. Wilt u alsnog de papieren versies ontvangen? Stuur dan een verzoek met uw adres naar afval2022@venray.nl, of bel (0478) 52 33 33.

 

pdf Nieuwsbrief afvalverzameling Venray (PDF, 2.07 MB)

 

pdf Afvalwijzer Venray (PDF, 800.03 KB)

 

View the waste collection newsletter Venray in English, Polish, Turkish or Arabic

View the waste guide Venray in English, Polish, Turkish or Arabic

Meld problemen met de inzameling

Is uw container niet geleegd? Is uw PMD-zak niet meegenomen? Heeft u een defecte afvalpas of een kapotte container? Meld het dan aan de nieuwe inzamelaar Remondis via de afvalinfolijn. Regel het zelf digitaal via www.afvalinfolijn.nl. Wilt u liever bellen? De wachttijden kunnen op het moment telefonisch oplopen. De afvalinfolijn bereikbaar op 088 004 63 45.

Contact

Heeft u nog vragen over de veranderingen in de afvalinzameling? Stuur dan een mail naar afval2022@venray.nl of bel naar (0478) 52 33 33.

Nooit meer te laat je afval aan de straat? Download de afvalkalender app