Afschrift burgerlijke stand

Wat u moet weten

Bij een geboorte, huwelijk of echtscheiding maakt de gemeente een officieel document. Dit heet ook wel een akte van de Burgerlijke Stand. Van zo'n akte kunt u een afschrift aanvragen. Een afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. 

Wie kan een afschrift burgerlijke stand aanvragen?

U kunt een afschrift burgerlijke stand aanvragen voor de volgende personen:

  • Uzelf
  • Uw kind, ook als hij of zij ouder is dan 16 jaar
  • Uw partner, wanneer het gaat om bijvoorbeeld een partnerschapsakte of een echtscheidingsakte
  • Iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt
  • In sommige situaties kunnen ook erfgenamen of wettelijke vertegenwoordigers een afschrift burgerlijke stand voor iemand anders aanvragen

Aanvragen

  • U vraagt het afschrift direct online aan met DigiD. U ontvangt het afschrift binnen 5 werkdagen.
  • Kunt u het afschrift niet online aanvragen maak dan een afspraak. Neem een geldig identiteitsbewijs mee tijdens de afspraak.

Iemand machtigen

Vraagt u het afschrift voor iemand anders aan? Maak een afspraak. Neem dan ook onderstaande schriftelijke machtiging en het identiteitsbewijs van de andere persoon mee.

pdf Machtigingsformulier (PDF, 63.54 KB)

Kosten

Het afschrift burgerlijke stand kost € 14,30.