Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit

Openbare vergadering

Vergadering bijwonen

De commissie vergadert elke 2 weken op dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, bijvoorbeeld om uw eigen plan te toe te lichten? Dat kan via Teams. U wordt verzocht uw microfoon uit te zetten.

Deelnemen aan de vergadering

Agenda vergadering

U vindt hieronder de agenda voor de aankomende vergadering. Houd er rekening mee dat alleen officiële aanvragen van een omgevingsvergunning en informele vooroverleggen openbaar zijn.

De agenda voor de volgende vergadering is nog niet bekend.

Openbare adviezen

De openbare adviezen die het ARK geeft over de besproken bouwplannen kunt u opvragen bij de secretaris van het ARK via dennis.holten@venray.nl.

Wat u moet weten

  • In het welstandbeleid, dat is vastgelegd in de nota Wederzijds vertrouwen, tweede herziening 2018, is omschreven welke initiatieven ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd dienen te worden aan het ARK. Ingrepen aan monumenten dienen altijd beoordeeld te worden door het ARK.
  • Het Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstand) bestaat uit leden die de gemeente onafhankelijk adviseren over ruimtelijke kwaliteit rondom ontwikkelingen in de gemeente Venray. De secretaris van het ARK stelt de agenda en adviezen op van de vergadering.
  • Als uw plan beoordeeld dient te worden door het ARK, kunt u vooraf een vooroverleg indienen. U kunt dan aan de hand van een schetsplan uw plan laten beoordelen. Ook kunt u advies krijgen om uw ontwerp verder te versterken. Na goedkeuring kunt u dan uw ontwerp verder uitwerken tot een officiële aanvraag Omgevingsvergunning.
  • Indien u een karakteristiek pand wilt verbouwen, kunt u zich laten adviseren door het ARK. Hiervoor kunt u contact opnemen met de secretaris van het ARK via dennis.holten@venray.nl.

Welstandsnota wederzijds vertrouwen

De welstandsnota dient als basis bij de beoordeling of uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. In deze welstandsnota vindt u de welstandscriteria die gelden binnen gemeente Venray.

pdf Welstandsnota wederzijds vertrouwen (PDF, 5.04 MB)

 

De welstandsnota dient als basis bij de beoordeling of uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. In deze welstandsnota vindt u de welstandscriteria die gelden binnen gemeente Venray.