Adresonderzoek

Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven die daar niet (meer) woont? Heeft iemand een briefadres op uw adres en u kunt deze persoon niet meer bereiken? Of u wilt uw toestemming voor dit briefadres intrekken? Dit kunt u melden bij de gemeente. Wij kunnen dan besluiten een adresonderzoek te doen.
Geef uw melding door op (0478) 52 33 33.

Het aantal ingeschreven bewoners op uw adres zelf controleren

Log in met DigiD op MijnOverheid en bekijk uw adresgegevens onder het kopje 'Identiteit' en dan onder 'Persoonsgegevens'. Klopt het aantal bewoners niet? Dan kunt u een melding van adresonderzoek doen.

Wat u moet weten

Tijdens het onderzoek zoeken we uit wat het juiste adres is van de persoon waarover u de melding doet. We proberen contact te leggen met deze persoon. Deze moet zijn of haar verhuizing doorgeven.

Als de persoon na onderzoek geen adreswijziging doorgeeft, dan schrijven we deze persoon uit. Wij moeten kunnen uitleggen waarom de persoon uitgeschreven wordt. Het onderzoek moet daarom zorgvuldig worden uitgevoerd en neemt tijd in beslag.
Wij proberen het onderzoek binnen drie maanden af te ronden. In sommige situaties duurt het langer, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een ingewikkelde situatie.

Bijzonderheden

  • Iemand die verhuist, moet dit maximaal een maand vóór verhuizing en in ieder geval binnen vijf dagen na verhuizing doorgeven aan de gemeente waar hij of zij gaat wonen. Doet diegene dat niet, dan blijft de persoon ingeschreven op uw adres.
  • De persoon waarover u de melding doet, wordt niet per direct uitgeschreven. De gemeente mag het adres van een inwoner niet zomaar veranderen, daar is voldoende en zorgvuldig onderzoek voor nodig.
  • Wij mogen aan u geen gegevens doorgeven over de persoon waarover het onderzoek gaat.
  • Tijdens het onderzoek ontvangt u nog wel post van de gemeente gericht aan de persoon die niet meer op uw adres woont. Dit is onderdeel van het onderzoek.
  • Bij het onderzoek raadplegen we verschillende bronnen, waaronder het internet. Ook een feitelijke controle van het te onderzoeken adres kan deel uitmaken van het onderzoek.
  • Kunt u geen toeslag(en) of uitkering aanvragen? Neem dan contact op met uw consulent of de organisatie die verantwoordelijk is voor het verlenen van uw toeslag/uitkering. Misschien kunnen zij rekening houden met de situatie. Wordt u terugverwezen naar de gemeente? Dan moet u het adresonderzoek afwachten.