Aanvraagformulier subsidie Cultuurregio Noord-Limburg

Voor vragen over het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met Marij Theelen via (0478) 52 33 33.

  1. Stap 1 van 6. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 6: Uw gegevens
  3. Stap 3 van 6: Informatie over het project
  4. Stap 4 van 6: Bijlagen
  5. Stap 5 van 6: Indienen aanvraag
  6. Stap 6 van 6: Voltooid

Voor wie is deze aanvraag?

Dit formulier kan alleen worden gebruikt voor de aanvraag van subsidies Cultuurregio Noord-Limburg. Deze subsidie wordt beschikbaar gesteld voor instellingen of cultuurmakers die aangesloten zijn bij een culturele instelling. 

Verplichtingen

Aan een subsidieverstrekking zijn verplichtingen verbonden. 
In het Besluit nadere regels subsidieverstrekking Cultuurregio Noord-Limburg kunt u lezen welke verplichtingen dit zijn. Dit besluit is te lezen op de website van de gemeente Venray op de pagina Subsidieregeling Cultuurregio Noord-Limburg.