Aanvraag incidentele subsidie

  1. Stap 1 van 7. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 7: Algemene gegevens
  3. Stap 3 van 7: Informatie organisatie
  4. Stap 4 van 7: Informatie project/activiteiten
  5. Stap 5 van 7: Correspondentie subsidie
  6. Stap 6 van 7: Voorbeeldweergave
  7. Stap 7 van 7: Voltooid

Dit formulier kan worden gebruikt voor de aanvraag van incidentele subsidies. De aanvraag moet 8 weken voorafgaand aan het tijdvak waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden ingediend.

Meesturen

In het formulier wordt gevraagd om verschillende bijlagen. Houd de volgende bijlagen (het liefst in PDF) bij de hand tijdens het invullen van het formulier:

  • Het meest recente balansoverzicht
  • Een begroting van het project/de activiteit waarvoor u de subsidie gaat gebruiken
  • Indien u nooit eerder een subsidieaanvraag bij gemeente Venray heeft ingediend: een kopie van de statuten of oprichtingsakte

Regels subsidie

Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. In de Algemene subsidieverordening gemeente Venray staan de regels beschreven. Voor het aanvragen van periodieke of incidentele subsidie gelden extra voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u in het Besluit nadere regels subsidieverstrekking 2021.

Vragen?

Voor vragen over het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling via (0478) 52 33 33 of gemeente@venray.nl.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u als bezoeker van deze website afgeeft behandelen we vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens niet voor andere doelen en geven ze niet aan derden. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan is toegestaan volgens de (Archief)wet. Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met uw gegevens? Bekijk onze privacyverklaring: venray.nl/privacyverklaring.