Aanslag gemeentelijke belastingen komt later

Publicatiedatum: 
16 jan 2020
Elk jaar rond deze tijd ontvangen inwoners en bedrijven de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen en de afrekening Diftar over het tweede halfjaar. Dit jaar is dat voor één keer anders.

Dat komt omdat we afgelopen jaar een nieuw belastingpakket hebben ingevoerd voor het opleggen van de gemeentelijke belastingaanslagen (bijvoorbeeld OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing). De invoering van dit nieuwe systeem heeft veel tijd gekost. Dit zorgt ervoor dat we de aanslagen niet op 31 januari kunnen versturen, zoals u gewend bent, maar op 31 maart 2020.

Komende weken ontvangt u een brief waarin we wat uitgebreider ingaan op wat er anders is en waarom. Misschien heeft u na het ontvangen van de brief toch nog vragen. Hieronder hebben we de meeste vragen en de antwoorden al op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het Klantcontactcenter via (0478) 52 33 33.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Voor welke belastingen geldt de wijziging?
Het gaat om alle publiekrechtelijke belastingen die de gemeente oplegt. Dus OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, leges (uit de legesverordening, m.u.v. Vergunningen), Diftar en de ledigingen van containers 2e helft 2019.

Kan ik nog in termijnen betalen?
Ja, dit wijzigt niet. De termijnen gaan in op de datum dagtekening van de aanslag. Het aantal termijnen blijkt gelijk.

Verandert ook de bezwaartermijn?
Nee, de bezwaartermijn blijft gelijk. De bezwaartermijn gaat in op de datum dagtekening van de beschikking of aanslag.

Hoeveel hoger wordt mijn gecombineerd aanslag?
Het bedrag van de gecombineerde aanslag wordt niet hoger door deze wijziging. Wel zijn de bedragen van de aanslagen aangepast op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde belastingverordening 2020. Ook de herwaardering WOZ 2020 (peildatum 1-1-2019) is van invloed op het bedrag van de aanslag.

Is de dagtekening 31 maart 2020 van de beschikking en gecombineerde aanslag definitief? Of kan het ook nog later worden?
De datum van 31 maart is definitief.
In specifieke gevallen kan de dagtekening van de beschikking en de aanslag ook op een later moment plaatsvinden.

Kan ik ook tegen deze verandering (apart) bezwaar maken?
Nee, tegen deze wijziging kan geen bezwaar gemaakt worden.

Ik verkoop mijn pand en wil de actuele WOZ waarde al eerder weten. Kan dat?
Neem contact op met het team WOZ. In overleg kijken we of dit al mogelijk is. U kunt het team WOZ bereiken door te bellen met ons Klantcontactcenter via (0478) 52 33 33.

Ik heb mijn WOZ-waarde nodig voor mijn belastingaangifte die ik vóór 1 april 2020 moet doen
De belastingaangifte die u dit voorjaar moet doen, gaat over het belastingjaar 2019. Daarvoor heeft u de WOZ-beschikking nodig met peildatum 1-1-2018. Die WOZ-beschikking heeft u vorig jaar, op 31 januari 2019, van gemeente Venray ontvangen. De WOZ-beschikking die u dit jaar op 31 maart van gemeente Venray ontvangt, heeft u volgend jaar pas nodig bij de belastingaangifte.

Waarom krijg ik wel een factuur/aanslag leges voor mijn vergunningaanvraag?
Voor de leges van vergunningen wordt door het team Vergunningen zelf een factuur verstuurd. Dit gaat gewoon door.

Wanneer krijg ik een factuur voor de leges?
De facturen voor de leges van producten (burgerzaken, archief, etc.) die in januari, februari en maart geleverd zijn, worden ook vanaf 31 maart 2020 verstuurd.

Als ik nu een oude aanslag betaal, wordt dat dan wel verwerkt? 
Betalingen komen gewoon binnen, maar worden tijdelijk bewaard. Vanaf eind februari worden de betalingen weer verwerkt door het team Belastingen.

Ik moet nog belasting betalen over 2019. Waarom wordt dat niet geïncasseerd?
Er wordt in januari, februari en maart 2020 niet ingevorderd over nog openstaande vorderingen uit eerdere jaren.

Ik heb in 2019 bezwaar gemaakt en nog geen antwoord ontvangen. Wanneer kan ik het antwoord verwachten? 
Voor een aantal bezwaren 2019 is uitstel van afhandeling gevraagd. Deze worden in 2020 zo snel mogelijk opgepakt. U ontvangt in elk geval een bericht over het uitstel van behandeling met daarin een nieuwe uiterlijke datum.

Ik krijg altijd kwijtschelding/korting op de aanslag? Ontvang ik die ook dit jaar? 
De voorwaarden voor kwijtschelding van de aanslag blijven gelijk. Komt u in aanmerking, dan is er recht op kwijtschelding.

Wat gebeurt met de aanvraag kwijtschelding die ik gedaan heb? 
Een aanvraag kwijtschelding die al is gedaan aan de gemeente wordt gewoon behandeld. U ontvangt ook een beschikking met het resultaat. 
De financiële verwerking vindt pas plaats in maart 2020. Dit geldt voor een gewoon verzoek om kwijtschelding en ook voor een administratief beroep kwijtschelding.

Mijn betaling is gestorneerd. Wat gebeurt daar mee? 
Het kan zijn dat de bank uw betaling niet heeft uitgevoerd omdat er te weinig saldo op de rekening staat. Of u heeft zelf uw betaling terug laten storten. In beide gevallen gebeurt er nu niets. De financiële verwerking vindt pas plaats in maart 2020. Daarna wordt uw openstaand bedrag aangepast en wordt de invordering vervolgd.