Aanpassingen voorrangsprincipe binnenring Venray

Na de zomer gaat de gemeente werkzaamheden uitvoeren aan de binnenring van Venray. De werkzaamheden zijn er met name op gericht de voorrangssituatie ter plaatse van alle kruisende wegen helder en éénduidig vorm te geven voor alle weggebruikers.

De belangrijkste aanleiding voor deze maatregelen is dat in de bestaande situatie een aantal kruisingen niet helder zijn vormgegeven en er meerdere voorrangsregels van kracht zijn op de binnenring.  Dit veroorzaakt veel verwarring en twijfel bij de verkeersdeelnemers.

Naast de aanpassingen met betrekking tot de voorrangssituatie worden er extra zebrapaden aangelegd daar waar de binnenring de Langstraat, de Stationsweg en de Akkerweg kruist en wordt de Julianasingel tussen de Dr. Poelsstraat en Stationsweg heringericht. Binnen deze herinrichting wordt ook de bushalte Hofstraat voorzien van haltekommen.

Met deze maatregelen kan de binnenring het verkeer van nu en in de toekomst weer op een veilige, efficiënte en consequente manier afwikkelen. Het college heeft deze week de verschillende budgetten voor de maatregelen goedgekeurd.