Aankoop westelijke uitbreiding insteekhaven Wanssum

Het college ging op 20 november 2017 akkoord met het advies:
  • Ter uitvoering van het collegebesluit van 10 mei 2016 “Anterieure Overeenkomst Realisatie Westelijke Uitbreiding Insteekhaven Wanssum.” kennis te nemen van de onderhandelingsresultaten inzake de overeenkomsten:
  1. Aankoop Westelijke Uitbreiding Insteekhaven Wanssum
  2. Verkoop gedeelte bestaande Geijsterseweg aan Exclusief Project BV
  3. Verkoop gedeelte haventerrein aan Exclusief Project BV
  4. Aankoop omgelegde Geijsterseweg
  5. Aankoop ontsluitingsweg containerterminal
  6. Aankoop opgeknapte kades
  7. Havenbeheerovereenkomst van de uit te geven gronden ter weerszijden van het havenbekken
  • In te stemmen met het opstellen van een Havenbeheerovereenkomst Westhaven.
  • Voor de burgemeester: Wethouder Jan Loonen te machtigen de overeenkomsten te ondertekenen. namens de gemeente Venray.
pdf Bijlagen aankoop westelijke uitbreiding insteekhaven Wanssum (PDF, 275.68 KB)