Aangifte levenloos geboren kind

Wordt uw kind levenloos geboren? En was u 24 weken of langer zwanger? Dan kunt u aangifte doen bij de burgerlijke stand van de gemeente. Bel hiervoor naar de gemeente.

Wie kan aangifte doen?

Zowel de vader als de moeder mag aangifte doen. Maar ook anderen die aanwezig zijn geweest bij de bevalling, mogen de akte van overlijden laten opmaken. Daarnaast mogen ook medewerkers van het ziekenhuis of de uitvaartverzorger aangifte doen.

Meenemen

  • Uw geldige identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs).
  • De verklaring van de begeleidende arts of verloskundige van het overlijden van het kind.

Kosten

De aangifte is gratis.