60 km per uur op de Horsterweg en Lorbaan

Deze winter vraagt de gemeente Venray aandacht voor het rijden van maximaal 60 kilometer per uur in het buitengebied. Cijfers laten zien dat de snelheid van automobilisten omlaag is gegaan na een campagne op de Horsterweg. Ook op de Lorbaan is begin 2023 een actie gestart.

Gedragscampagne

Op de Horsterweg tussen Leunen en Castenray stonden eind 2022 borden waarop automobilisten gevraagd werd niet harder dan 60 km/u te rijden. De campagne richtte zich op bewustwording en gedragsverandering. De weg, die ook door fietsers wordt overgestoken, wordt namelijk een stuk veiliger als iedereen zich aan de maximumsnelheid houdt.

Deze Veilig op Weg-Smile campagne maakt deel uit van een samenwerking met de dorpsraad van Castenray en de gemeente Horst aan de Maas. Ook langs de Venrayseweg in Horst aan de Maas waren de herkenbare borden te zien.

Buurtbewoners komen in actie

Een bewonersgroep van de Lorbaan heeft ook de krachten gebundeld en is samen met de gemeenten Venray en Horst aan de Maas een Veilig op Weg-Smile-campagne gestart om de straat veiliger te maken.

Vanaf begin januari staan er borden langs de weg waarmee aan passerende automobilisten de vraag wordt gesteld: Rij jij ook 60? Ook is er aandacht voor de fietsers op de Lorbaan. De aanliggende bedrijven aan de Lorbaan worden ook betrokken bij de campagne en er is vanaf midden januari op een snelheidsmeter naast de weg te zien hoe hard u rijdt.

Herhaling in de lente

Wanneer de buitentemperatuur weer stijgt, wordt de campagne herhaald. Buurbewoners gaan aan de slag met het maken van gepersonaliseerde borden waarbij automobilisten herinnerd worden aan de maximumsnelheid van 60 km/h.

Steeds meer wegen in het buitengebied 60km/h

Op heel veel wegen in het buitengebied geldt 60 km/h. Om de gemeente nog veiliger te maken, zullen de komende tijd nog meer wegen 60 km/h worden. Bij twijfel kunt u er dus vanuit gaan dat er op een weg in het buitengebied niet harder dan 60 gereden mag worden.

Tip: Beschikt uw auto over cruisecontrol? Zet deze dan op 60 km/h. Zo rijdt u automatisch de gewenste snelheid. Samen maken we onze omgeving een stukje veiliger.