27 maart t/m 14 juli 2023: werkzaamheden parkeerplaats De Wetteling en gedeelte Sportlaan

Vanaf 27 maart wordt de parkeerplaats tussen de Sportlaan en sporthal afgesloten. De parkeerplaats aan de Westzijde van de Sportlaan blijft in gebruik en te bereiken via de Zuidsingel.

Vanaf 3 mei wordt de Sportlaan afgesloten vanaf de Zuidsingel tot aan The B. Het verkeer wordt dan omgeleid naar de overige parkeerplaatsen aan de Sportlaan via de bekende gele borden en pijlen. De toegang vindt dan plaats via ‘In de Wieën (vanaf rotonde Leunseweg nabij Wieënhof). De reconstructie is uiterlijk op 14 juli 2023 gereed. Tijdens de werkzaamheden blijft de sporthal voor fietsers en voetgangers bereikbaar.