110% bijstandsnorm

 

Jonger dan 21 jaar                                                                            

ex. vakantietoeslag in. vakantietoeslag
Alleenstaand met of zonder kind 264,56 278,48
gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar 529,12 556,97
gehuwd, zonder kind, één ouder dan 21 jaar 1.030,07 1.084,28
gehuwd met kind, beiden jonger 21 jaar 835,33 879,29
gehuwd met kind, één ouder dan 21 jaar 1.336,26 1.406,59

21 jaar en ouder, maar jonger dan
pensioengerechtigde leeftijd         

ex. vt      in. vt
alleenstaande of alleenstaande ouder* 1.071,70 1.128,11
gehuwden of samenwonenden 1.531,00 1.611,58

Kostendelersnorm 21 of
ouder maar jonger dan                       
pensioengerechtigde
leeftijd, per persoon bij:        

ex. vt in. vt
2 personen 765,50 805,79
3 personen 663,39 698,30
4 personen 612,40 644,63
5 personen 581,78 612,40
6 personen 561,41 590,96

Normen pensioengerechtigden

ex. vt in. vt

alleenstaande of alleenstaande ouder

1.199,45

1.262,58

gehuwden of samenwonenden, beiden pensioengerechtigd

1.633,82

1.719,81

gehuwden of samenwonenden, één pensioengerechtigd,

ander niet

1.633,82

1.719,81

Normen in inrichting                         

ex. vt in. vt

alleenstaande of alleenstaande ouder

339,33

357,19

gehuwden

527,82

555,60

Vermogensgrenzen

  • Alleenstaande € 6.120
  • Gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders: € 12.240

Let op: op grond van de wet is de gemeente verplicht om het recht op toeslagen te beoordelen op basis van inkomens, inclusief vakantietoeslag. Het inkomen dat u maandelijks ontvangt is (meestal) exclusief vakantietoeslag. Het kan dus zijn dat u door de hoogte van de vakantietoeslag geen recht heeft op een toeslag.